CIĄGNIKI ROLNICZE

TECHNICZNO-HANDLOWA OBSŁUGA ROLNICTWA TORAL
O F E R T A
Nawozy dolistne i doglebowe
Nawozy   dolistne   w   bardzo   szybki   sposób   wnoszą   składniki   pokarmowe   potrzebne   roślinom   w   okresie   wegetacji.   Ma   to   miejsce   w   przypadku   wysokich niedoborów    w    glebie    oraz    utrudnionego    pobierania    składników    pokarmowych    z    gleby    na    skutek    nieodpowiednich    warunków    atmosferycznych    lub mechanicznych. Nawozy   doglebowe   to      nawozy   płynne   stosowane   do   rzędowej   aplikacji   podczas   siewu.   Zalecane   są   w   pierwszych   fazach   wzrostu,   kiedy   nie   można   jeszcze zastosować nawożenia dolistnego. Ich skład dopasowany jest indywidualnie do potrzeb upraw, np.: rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy. Dostawcą nawozów dolistych i doglebowych jest:  - EKOPLON S.A. - strona producenta