CIĄGNIKI ROLNICZE

TECHNICZNO-HANDLOWA OBSŁUGA ROLNICTWA TORAL
O F E R T A
Nawozy   azotowe   –   to   nawozy,   których   głównym   składnikiem   pokarmowy   roślin      jest   azot   –   niezbędny   do   syntezy   m.in.   białek,   często   w   formie   bezpośrednio przyswajalnej    przez    rośliny,    rzadziej    w    formie    przyswajalnej    po    przemianach    zachodzących    w    glebie.    Nawozy    azotowe    mają    największe    znaczenie gospodarcze, wpływając w dużym stopniu na plonowanie większości roślin. Nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem producentów nawozów azotowych, takich jak: - Grupa Azoty Zakłady Azotowe” Puławy” S.A. – strona producenta - Grupa Azoty Zakłady Azotowe” Kędzierzyn” S.A. – strona producenta - Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. – strona producenta - YARA Poland S.A. – strona producenta
Nawozy azotowe
Nawozy wieloskładnikowe
Nawozy   wieloskładnikowe   –takie   jak   Polifoska®,   Polidap®,   Polimag®,   oraz   Amofoska®,   które   jako   nawozy   kompleksowe   wyróżnia   jednorodny   skład   każdej granuli, wysoka przyswajalność oraz wysoki poziom koncentracji czystych składników w masie nawozów.  Główni producenci nawozów wieloskładnikowych to: - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. – strona producenta - Fosfory Gdańsk - strona producenta - LUVENA - strona producenta - YARA Poland S.A. – strona producenta
Nawozy dolistne i doglebowe
Nawozy   dolistne   w   bardzo   szybki   sposób   wnoszą   składniki   pokarmowe   potrzebne   roślinom   w   okresie   wegetacji.   Ma   to   miejsce   w   przypadku   wysokich niedoborów    w    glebie    oraz    utrudnionego    pobierania    składników    pokarmowych    z    gleby    na    skutek    nieodpowiednich    warunków    atmosferycznych    lub mechanicznych. Nawozy   doglebowe   to      nawozy   płynne   stosowane   do   rzędowej   aplikacji   podczas   siewu.   Zalecane   są   w   pierwszych   fazach   wzrostu,   kiedy   nie   można   jeszcze zastosować nawożenia dolistnego. Ich skład dopasowany jest indywidualnie do potrzeb upraw, np.: rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy. Dostawcą nawozów dolistych i doglebowych jest:  - EKOPLON S.A. - strona producenta