CIĄGNIKI ROLNICZE

TECHNICZNO-HANDLOWA OBSŁUGA ROLNICTWA TORAL
O F E R T A
Nawozy dolistne i doglebowe
Nawozy dolistne w bardzo szybki sposób wnoszą składniki pokarmowe potrzebne roślinom w okresie wegetacji. Ma to miejsce w przypadku wysokich niedoborów w glebie oraz utrudnionego pobierania składników pokarmowych z gleby na skutek nieodpowiednich warunków atmosferycznych lub mechanicznych. Nawozy doglebowe to nawozy płynne stosowane do rzędowej aplikacji podczas siewu. Zalecane w pierwszych fazach wzrostu, kiedy nie można jeszcze zastosować nawożenia dolistnego. Ich skład dopasowany jest indywidualnie do potrzeb upraw, np.: rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy. Dostawcą nawozów dolistych i doglebowych jest: - EKOPLON S.A. - strona producenta