O F E R T A

28.03.2019 r. Uprawa bezorkowa

 

 

Uprawa bezorkowa coraz bardziej popularna popularna popularna
Uprawa   pasowa   polega   na   uprawie   poprzez   spulchnianie   tylko   tych   pasów   gleby,   w   których   zasiane   będą   rośliny.   Pozostała powierzchnia   gleby   zazwyczaj   pozostaje   nieuprawiona,   dzięki   czemu   zachodzi   mniejsza   erozja   wodna   i   wietrzna.   W   czasie uprawy   strip-till   pasy   gleby   są   spulchniane   na   głębokości   do   30   cm.   Poprawia   to   znacznie   drenaż,   ułatwia   wzrost   korzeni   na większą   głębokość   a   gleba   uprawiana   w   tej   technologii   dłużej   zachowuje   wilgoć   po   deszczu.   Dzięki   technologii   strip-till   rozwój chwastów   jest   znacząco   ograniczony   i   nie   powstaje   podeszwa   płużna.   Warto   też   wspomnieć   o   dużym,   nawet   3   krotnie mniejszym zużyciu paliwa i znaczącej oszczędności czasu pracy.
 
28.03.2019   r.   w   Aleksandrowie   rozpoczęliśmy   serię   pokazów   uprawy   pasowej   przy   użyciu   ciągnika   Fendt   939   S4   Profi   Plus. Pokazy   odbyły   się   już   m.in.   w   Sulejewie,   Koronowie,   Klonówcu,   Lipnie,   Dalabuszkach,   Żołędnicy,   Czajkowie,   Nagradowicach, Grodzisku i Racocie.