TECHNICZNO-HANDLOWA OBSŁUGA ROLNICTWA TORAL O F E R T A
REGULAMIN KUNKURSU „WYGRAJ ROZSIEWACZ RAUCH” 1.   W   konkursie   mogą   brać   udział   wszystkie   osoby   fizyczne,   które   dokonały   jednorazowego   zakupu   ciągnika   rolniczego/   maszyn   rolniczych    w wysokości min. 15 000 zł netto. 2. Jeżeli termin płatności był odroczony, to warunkiem odbioru nagrody jest uregulowanie całej płatności do momentu ogłoszenia. 3. Dodatkowym warunkiem jest podanie odpowiedzi na pytanie: Jak maszyny firmy KUHN mogą usprawnić pracę w Twoim gospodarstwie? 4.   W   przypadku   dokonania   zakupu   kilku   maszyn,   Rolnikowi   przysługuje   prawo   do   wrzucenia   kilku   kuponów   jednak   do   każdej   maszyny   musi być wystawiona odrębna faktura na kwotę min. 15 000 zł netto i udzielona odpowiedź (inna) na w/w pytanie. 5. Zakupów w ramach konkursu  można dokonywać od 13.02.2017 do 15.12.2017 włącznie 6. Wybór najciekawszej odpowiedzi przez jury odbędzie się 20.12.2017 o godz. 10.00 w siedzibie głównej Organizatora 7.   O   wybranej   odpowiedzi   i   nagrodzie   poinformujemy   mailowo/pocztą.   Rolnik   musi   w   ciągu   3   dni   od   otrzymania   powiadomienia   zawiadomić pisemnie o przyjęciu nagrody.  8. Podatek od nagrody jest po stronie Odbierającego nagrodę.